RODINNÉ DOMY - Výstavba

Montované rodinné vyžadujú špecifický postup samotnej výstavby, ktorý je daný použitou technológiou. Kľúčovým krokom je predmontáž u výrobcu. V tabuľke nájdete porovnanie výstavby montovaného a murovaného rodinného domu.

Časová náročnosť výstavby
Murovaný rodinný dom Postavenie hrubej stavby (okrem základov) trvá minimálne pol roka. Práce po celý čas prebiehajú priamo na stavenisku.
Montovaný rodinný dom Výstavba prebieha v dvoch fázach. V prvej fáze prebieha výroba panelov vo výrobných priestoroch našej firmy. Jej časová náročnosť je obvykle 1-2 mesiace. Tento čas môže zákazník využiť napríklad na vytvorenie základov. V každom prípade zákazník musí s nami konzultovať stavbu základov! Druhá fáza predstavuje samotnú montáz u zákazníka. Tá trvá asi jeden týždeň.

V ďalšej tabuľke je uvedená všeobecná chronológia výstavby.

Chronológia výstavby
(1) Výber stavby
  • Vlastný projekt, inšpirácia na našom webe, ...
(2) Cenová ponuka
  • Vypracovanie cenovej ponuky tvrá približne jeden týždeň
(3) Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie
(4) Zmluva
(5) Dodávka v rozsahu podľa zmluvy
  • Hrubá stavba
(6) Odovzdanie a prevzatie hrubej stavby

Späť