RODINNÉ DOMY - Technológie

Obvodový panel
(1) Vonkajšia fasáda
 • Rôzne vonkajšie povrchové úpravy podľa požiadaviek zákazníka
(2) Nosná drevená konštrukcia + zateplenie
 • Nosná drevená konštrukcia je chránená proti hnilobe a  proti živočísnym škodcom
 • Zateplenie minerálnou vatou o hrúbkach 120-160mm
(3) Vnútorná vrstva
 • Inštalačný rošt pre elektroinštalácie a sanitu
 • Sadrokartón

Vnútorný panel
(1) Jednoplášťový nosný panel so zvukovou izoláciou
 • Na stavbe sa dorába obkladová uzatvárajúca vrstva (sadrokartón), aby bolo možné dorobiť elektroinštalácie, sanitu. Ide o tzv. "otvorený panel".

Strecha
(1) Krytina
 • Rôzne druhy: škridla, plech, živičná krytina, ...
 • Krytina môže byť zabezpečená aj zákazníkom
(2) Strešný panel
 • Strešné laty alebo debnenie (podľa druhu krytiny)
 • Odvetrávací rošt
 • Difúzna fólia
 • Nosná konštrukcia (krokvy) + tepelná izolácia (minerálna vata o hrúbkach 220-300mm)
 • Parozábrana
 • Inštalačný rošt
(3) Vnútorný obklad
 • Sadrokartón alebo drevený obklad

Späť