STREŠNÉ KONŠTRUKCIE

Spoločnosť zhotovuje drevené strešné konštrukcie z lepeného dreva. Predpokladom rýchlej a úspešnej montáže je precízne spracovanie technickej dokumentácie a predmontáž na hale. Predmontáž znižuje náklady pri stavbe na stavenisku a skracuje termín výstavby.

Drevo ako prírodný materiál esteticky zhodnotí nielen väčšie objekty ako kostoly, športové haly, auly, školy ale nachádza čoraz širšie uplatnenie pri stavbách rodinných domov. Naše know-how v tejto oblasti je zárukou kvalitnej a rýchlej výstavby.